Ga naar de website van Geertjesgolf
VOLLEYBAL VERENIGING - THE WEEKENDERS

SPONSORS

Volleybal is nationaal gezien de grootste binnensport. Zaalsporten brengen echter hoge kosten met zich mee. Toch wil de vereniging de contributie voor haar leden op een aanvaardbaar niveau houden om het volleybal in de gemeente Beuningen voor iedereen mogelijk te maken. Daarbij wordt goed gelet op kostenbeheersing, maar financiële ondersteuning door middel van sponsoring is onontbeerlijk. Het verenigingsbeleid is gericht op de toekomst: aandacht gaat vooral uit naar werving van jeugd en behoud van leden. U, als sponsor, kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van dat beleid en daarmee aan de continuïteit van de vereniging.

The Weekenders verzorgt voor haar leden “volleybal op maat”, en vanuit dat principe is er ook “sponsoring op maat” ontwikkeld. U kunt kiezen uit verschillende sponsormogelijkheden met, uiteraard, een verschillend prijskaartje, zodat u zelf kunt bepalen welke vorm van sponsoring het best bij u past. De leden van The Weekenders bewegen zich door de hele regio Rivierenland en kunnen, afhankelijk van de sponsorvorm, uw naam uitdragen. De sponsoring valt uiteen in drie basisvormen waarvan verschillende invullingen mogelijk zijn:

  • Hoofdsponsoring
  • Subsponsoring
  • Stersponsoring
  • Teamsponsoring
  • Evenementsponsoring

De mogelijke vormen van sponsoring zijn samengevat in een sponsorbeleid. De leden van de sponsorcommissie kunnen samen met u de verschillende mogelijkheden doornemen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

De sponsorcommissie is bereikbaar via
The Weekenders Sponsoring
Ingrid van Gaalen
sponsoring@weekenders.nl